Բլոգի հաշվիչ՝ Liveinternet

Monday, December 1, 2014

Ցուցչային հավասարումներ

Ցուցչային հավասարումներ

Դիտարկենք պարզագույն ցուցչային հավասարում` ax=b, որտեղ a>0, a1
Քանի որ f (x)=ax ցուցչային ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը բոլոր դրական թվերի բազմությունն է, հետևաբար

եթե b0, ապա հավասարումը լուծում չունի

Օրինակ.
5+3x=-8
3x=-8-5
3x=-13
Լուծում չունի

եթե b>0, ապա հավասարումն ունի մեկ լուծում:

Օրինակ.
2x=32
2x=25
x=5


Օրինակ` սա հավասարում է, որը աստիճանի հիմնական հատկությունների օգտագործմամբ բերվում է պարզագույն ցուցչային հավասարման:

5(9x+12)=25(4x+62)
5(9x+12)=52(4x+62)
5(9x+12)=5(8x+124)
9x+12=8x+124
x=112
Ստուգում.
9*112+12=8*112+124
1020=1020


0 comments:

Post a Comment