Բլոգի հաշվիչ՝ Liveinternet

Friday, October 17, 2014

Ցուցչային ֆունկցիա

Ցուցչային ֆունկցիա

Ցուցչային ֆունկցիա է կոչվում f (x)=a^x, որտեղ a-ն 1-ից տարբեր, բնական թիվ է:
Ցուցչային ֆունկցիայի որոշման տիրույթն է իրական թվերի բազմությունը,    D (f)=(-;+)
Ֆունկցիան դրական է ամբողջ թվային առանցքի վրա և գտնվում է առաջին ու երկրորդ քառորդներում
Ֆունկցիան մոնոտոն է ամբողջ թվային առանցքի վրա, ընդ որում, Ֆունկցիան աճող է երբ a>1 և նվազող է, եթե 0 <a <1:

Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունն է դրական կիսաառանցքը` E (f)=(0;+)
Ֆունկցիան չունի զրոներ, մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ:
ֆունկցիայի գրաֆիկը հատում է օրդինատների առանցքը (0;1) կետում, քանի որ a^0=1


0 comments:

Post a Comment