Բլոգի հաշվիչ՝ Liveinternet

Wednesday, April 13, 2016

Հանքարդյունաբերության դինամիկան

Չորս տարվա կտրվածքով փորձեցել եմհասկանալինչ է փոխվելհանքարդյունաբերությանառողջապահությանգյուղատնտեսության ևհանրության իրազեկվածությանասպարեզումԻնչպես են  արձագանքումբնապահպանների բողոքներինկառավարությունըգյուղականհամայնքներըֆինանսավորող միջազգայինկառույցներըԻնչ արժեք ունենմասնագիտական կարծիքները խոշորնախագծերի թույլատրման կամ մերժմանգործում:
Թեղուտում արդեն իսկ կան գետերի ջրերիաղտոտման առկա ապացույցներԱմուլսարի գործով գնդեվազցիները ունենվաճառված ծիրանի այգիներՍյունիքիմարզում գեղանուշցիները ըմբոստանում ենհանուն սեփական իրավունքների և առողջշրջակա միջավայրում  ապրելու:


Կարծես թե Հայաստանի տարբերհատվածներ ենբոլորովին իրար հետ կապչունեցողսակայն անտեսանելի թելով այսբոլոր համայքները կապված են իրար հետշրջակա միջավայրի աղտոտմանգյուղացիների ունեզրկմանէկոարտագաղթի վտանգներով,առողջապահական խնդիրներով ևսննդային շղթայով:
Ամուլսարի իրավական գործընթացնանցնում է ճիշտ Թեղուտի անցածճանապարհըբողոքը ներկայացվել է Օհուսիհամապատասխանության կոմիտե:
Կառավարությունը լսում է հիմնավորվածմասնագիտական կարծիքներսակայն դաէական ազդեցություն չի ունենումորոշումների կայացման վրա:Դատարաններն այսուհետ վարույթ ենընդունում բնապահպանականգործերով բողոքներսակայն ըստբովանդակության քննություն չենիրականացնում:
Միջազգային կառույցներն էլ շարունակումեն ֆինանսավորոել այնպիսի ծրագրեր,որոնք նպաստում են Հայաստանիէկոգաղութացմանը:
Այդպիսի ծրագրեից մեկն էլ Ազատ գետն է, որը ֆինասավորվում է համաշխարհային բանկի կողմից:
Օգնագործված համացանցային աղբյուրներ.

0 comments:

Post a Comment