Բլոգի հաշվիչ՝ Liveinternet

Thursday, May 28, 2015

Լոգարիթմական ֆունկցիա

Լոգարիթմական ֆունկցիայի հատկությունները1.Ֆուկցիայի որոշման տիրույթը դրական  կիսաառանցքն է D(f)=(0,+∞)
2.Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունն ամբողջ թվային առանցք  է՝ E(f)=(-∞,+∞)
3.Ֆունկցիան մոնոտոն  է  իր որոշման տիրույթում:Ընդ որում,այն աճող է, եթե a>1 և նավազող՝ եթե  0<a<1:
4.Ֆունկցիան  0 արժեքն է ընդունում  է x=1 կետում:
5.a>1 դեպքում ֆունկցիան բացասական է (0,1) և դրական (1, +∞) իջակայքերում:
6.0<a<1 դեպքում ֆունկցիան դրական է (0,1) և բացասական
(1, +∞) 

0 comments:

Post a Comment