Բլոգի հաշվիչ՝ Liveinternet

Friday, April 10, 2015

Լոգարիթմական ֆունկցիա

Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը դրական կիսառանցքն է՝
D(f )=(0,):
          Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունն ամբողջ թվային առանցքն է՝
E(f )= ( ,):
          Ֆունկցիան մոնոտոն է իր որոշման տիրույթում: Ընդ որում այն աճող է, եթե ՝ a > 1, և նվազող՝ եթե 0 < a <1:
          Ֆունկցիան 0 արժեքն ընդունում է x=1 կետում:
          ա) a > 1 դեպքում ֆունկցիան բացասական է (0,1) և դրական ( 1,) միջակայքերում:
բ) 0 < a < 1 դեպքում ֆունկցիան դրական է (0,1) և դրական ( 1,) միջակայքերում:

0 comments:

Post a Comment